BMETE11AF51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló projektmunka
A tárgy angol címe: 
Research Project
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bordács Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.07.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.10.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
a Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgató a félév folyamán egy választott témavezető irányításával kutatómunkát végez, melynek célja, hogy megismerje a tudományos kutatás módszertanát és a tananyagon túlmutató szakmai ismereteket sajátítson el. A tárgy teljesítéséhez az önálló munka eredményét egy legalább 20 oldalas dolgozatban kell összefoglalni, mely a szakdolgozattal nem fedhet át, valamint a félév végén egy előadásban be kell mutatni az elvégzett munkát. A dolgozat és az azt ismertető előadás TDK dolgozat benyújtásával és annak a TDK konferencián történő bemutatásával kiváltható.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres konzultáció a témavezetővel, egy legalább 20 oldalas dolgozat elkészítése és bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
témavezetővel folyamatosan
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
62
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bordács Sándor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András