BMETE47MC40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Idegrendszeri modellezés
A tárgy angol címe: 
Computational Neuroscience
A tárgy rövid címe: 
IdegrendszeriModellezés
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.08.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kognitív Tanulmányok MSc kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az Idegrendszeri Modellezés kurzus célja az, hogy matematikai alapozást biztosítson azon elméletekhez, melyek az idegrendszer működlését formalizálják. Az idegrendszeri modellek több nézőpontból is közelíthetik a neuronok, avagy neuronok hálózatának leírását. Ennek megfelelően a kurzus három részre tagolódik. Az első részben a biofizikai folyamatokat ismerjük, meg, melyek hozzájárulnak az idegsejtekben a jel generáláshoz, jel terjedéséhez, és annak átviteléhez. A kurzus második részében a mechanizmusok feltárása helyett azokkal a komputációkkal foglalkozunk, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy idegsejtek populációi a külvilág ingereit reprezentálni legyenek képesek, majd pedig ezek alapján döntések meghozatala váljék lehetségessé. Az érintett témák közé tartozik az információ kódolás és dekódolás. A kurzus utolsó részében bevezetőt nyújtunk azon megfontolásokhoz, melyek segítenek megérteni, hogy az idegrendszer miképpen adaptálódik a környezethez tanulás segítségével. A vizsgált rendszerek között egysejt és idegsejtek hálózata egyaránt szerepel, s röviden érintjük a tanulás különböző formáit is (felügyelt, felügyelet nélküli, megerősítéses).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házifeladat, zh
Pótlási lehetőségek: 
pót-zh
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://golab.wigner.mta.hu/teaching/
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Orbán Gergely
Beosztás: 
Kutatómunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: