BMETE80NE23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris alapok
A tárgy angol címe: 
Nuclear Fundamentals
A tárgy rövid címe: 
NukleárisAlapok
0
0
0
a
Kredit: 
0
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tárgy célja az atomernegetikai tematikájú, alapképzésben oktatott tárgyak ismeretanyagának felzárkóztató célú elsajátítása. A kritériumtárgy azok számára kötelező, akik korábbi - alap - képzésüsk során ilyen tematikájú tárgyakat nem teljesítettek.  A Mag- és neutronfizika (BMETE80AE00, a BSc képzést 2017. szeptembere, vagy azután keződk számára új kódja: BMETE80BE01), az Atomenergetikai alapismeretek (BMETE80AE01, új kódja: BMETE80BE02), a Reaktorfizika mérnököknek (BMETE80AE02, új kódja: BMETE80BE05) és az Atomerőművek termohidraulikája (BMETE80AE03, új kódja: BMETE80BE06), valamint a Környezeti sugárvédelem (BMETE80AE07, a BSc képzést 2017. szeptembere, vagy azután keződk számára új tárgy: Nukleáris méréstechnika és sugárvédelem kódja: BMETE80BE08) energetikai mérnök BSc-s tárgyak – felvezető tárgyként történő – teljesítése után megadható az aláírás.

Pótlási lehetőségek: 
Adott félévben az aláírás megadható a tárgyak teljesítése után vizsgaidőszak legvégéig.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
Egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs