Kari tanács tagjai 2011. szeptember 01. - 2012. január 1.

Időszak: 
2011.09.01 - 2012.01.01
Elnök: 
Dr. Pipek János, dékán
Titkár: 
Adamis-Szél Viktória, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője
Tagok nevei: 
Dr. Kertész János, Fizikai Intézet igazgatója
Dr. Mihály György, Fizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Richter Péter, Atomfizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Szunyogh László, Elméleti Fizika Tanszék tanszékvezetője
Gyökérné Dr. Wittmann Mária, választott oktató-kutató tag, Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Koppa Pál, választott tag, Atomfizika Tanszék
Dr. Simon Ferenc, választott oktató-kutató tag, Fizika Tanszék
Thury Etelka, választott nem oktató-kutató tag, Atomfizika Tanszék
Dr. Györfi László, Matematika Intézet igazgatója
Dr. Gyurkovics Éva, választott oktató-kutató tag, Differenciálegyenletek Tanszék
Dr. Tóth Bálint, Sztochasztika Tanszék tanszékvezetője
Dr. G. Horváth Ákos, Geometria Tanszék tanszékvezetője
Dr. Horváth Miklós, Analízis Tanszék, tanszékvezetője
Dr. Rónyai Lajos, Algebra Tanszék tanszékvezetője
Dr. Illés Tibor, Differenciálegyenletek Tanszék tanszékvezetője
Sófalvi Anikó, választott nem oktató-kutató tag, Matematika Intézet
Dr. Aszódi Attila, Nukleáris Technikai Intézet igazgatója
Tormási Attila, állandó meghatalmazott, Atomenergetika Tanszék
Dr. Czifrus Szabolcs, Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezetője
Holló Csaba, választott nem oktató-kutató tag, Atomenergetika Tanszék
Dr. Racsmány Mihály, Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezetője
Vida Mária, választott nem oktató-kutató tag, Dékáni Hivatal
Dr. Udvardi László, reprezentatív szakszervezet képviselője, Elméleti Fizika Tanszék
Bácsi Marcell, Matematika BSc
Berzlánovich Imre, Fizika BSc
Czirók Emese, a TTK HÖK elnöke, Matematika BSc
Dávid Szabolcs, Fizikus MSc
Kettinger Ádám Ottó, Fizika BSc
Kiss Attila, Fizikus MSc
Magda Gábor, Fizikus MSc
Makra Ákos, Fizika BSc
Pócza Tamás, Fizikus MSc
Rácz Tamás, Matematika BSc
Soltész Dániel, Matematikus MSc
Vécsi István Áron, Fizika BSc
Állandó meghívottak: 
Dr. Péceli Gábor, a BME rektora – tanácskozási joggal
Dr. Moson Péter, a Kar korábbi dékánja – tanácskozási joggal
Dr. Keszthelyi Tamás, a Kar korábbi dékánja – tanácskozási joggal
Dr. Kovács Ilona, a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Lángné Dr. Lázi Márta, a kar gazdasági dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Dr. Vetier András, a Kar oktatási dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Adamis-Szél Viktória, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője – tanácskozási joggal
Dr. Bojtár Imre, a BME Építőmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Friedl Katalin, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Izsó Lajos, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Kállay Mihály, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Kristóf Gergely, a BME Gépészmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Szabó András, a BME Közlekedésmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Várkonyi Péter, a BME Építészmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal