Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nanomágnesség
2. A tárgy angol címe Nanomagnetism
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanika, Statisztikus Fizika, Szilardtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Két új terület: a Nanomágnesség és a Spintronika megismertetése.
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja az utóbbi egy-két évtizedben kiemelt alapkutatási és technológiai jelentőségű mágneses nanoszerkezetek több jelenségkörének bemutatása, kiemelt tekintettel az elméleti és számítógépes vizsgálatokra. Témakörök: Felületek, határrétegek, vékonyrétegek és véges atomcsoportok mágneses jelenségei. Mágneses anizotrópia, reorientációs fázisátmenetek, mágneses mintázatok, spin-dinamika. Az oszcilláló kicserélődési réteg-réteg kölcsönhatás. Mágneses domének, doménfalak, mikromágneses modellezés. Vezetési jelenségek: óriás mágneses ellenállás, anizotróp mágneses ellenállás, az áram által indukált mágneses átfordulás, transzport pontkontaktusokban. Magneto-optikai Kerr effektus.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval történő megállapodás szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Válogatott cikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szunyogh László
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László