Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kalandozások az álomkutatás területén
2. A tárgy angol címe Roaming in the Field of Dream Research
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Racsmány Mihály beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.10.27. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.12.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható
11. A tárgy részletes tematikája
- Álomkutatás egykor és ma (Bevezetés, történeti és kulturális aspektusok, álomfejtés, pszichoanalízis, modern álomelméletek) - Az álmodás termőföldje I. (Alvásstádiumok, álom és agyműködés) - Az álmodás termőföldje II. (az álmok neuropszichológiai megközelítése) - Fejlődéslélektani szempontok (gyerekek álmai, álmodás és kognitív fejlődés) - Álom és mentális egészség (érzelemszabályozási elméletek, álomfunkciók) - Álomzavarok (rémálmok, alvásparalízis, alvajárás, pavor nocturnus, narkolepszia) - Miről szólnak az álmok? (az álmok tartalma, egyéni, nemi, kulturközi különbségek) - Álmodás és emlékezet (az álmok építőkövei, alvás és emlékezeti konszolidáció) - Álom és kreativitás (álomihlet a tudományban és a művészetekben) - Álom és Tudat (tudatos álmodás, hipnózis, relaxáció - idegtudományi megközelítések)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 zh (teszt) és 1 esszé kidolgozása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
utolsó órán utolsó héten?
14. Konzultációs lehetőségek
az előadóval előzetesen egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Bódizs Róbert: Alvás, álom, bioritmusok
Kognitív Idegtudomány (szerk:Pléh Csaba, Gulyás Balázy, Kovács Gyula)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
16
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
16
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Racsmány Mihály
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
Simor Péter
doktorandusz
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály