Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szakdolgozat készítés
2. A tárgy angol címe BSc Thesis Project
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 10 + 0 f Kredit 15
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Sükösd Csaba beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.02.06 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.06.12.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Az Energetika BSc képzés és az Atomenergetika szakirány ismeretanyagára
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Gépészmérnöki Kar, Energetikus BSc képzés, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A szakdolgozat elkészítésének üteme (hetenkénti bontásban): 1-3 : Irodalom és adatgyűjtés Internetről, könyvtárból, folyóiratokból. 4-7 : Feladatok megoldása (tervezési, mérési, programozási, stb. feladatok). 8-11 : Eredmények elemzése, korrekciós feladatok meghatározása és elvégzése. 12-14 : A dolgozat teljes dokumentációjának elkészítése. A tantárgy oktatásának módja: konzultáció (heti 10 óra)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A szakdolgozat kiírásában meghatározott feladat megoldása vizsga-
időszakban
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a szakdolgozat legalább kéziratban történő bemutatása
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
A feladat megoldása alatt folyamatos konzultáció a feladat konzulensével
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A feladat megoldásához szükséges elektronikus és nyomtatott írásos anyagok.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
140
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
310
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
450
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Sükösd Csaba
egyetemi docens
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba