Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 5
2. A tárgy angol címe Pólya-Szegő Seminar 5
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Prőhle Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.04.12. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.05.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
8 féléven keresztül szabadon választható a legjobb matematikus és informatikus hallgatóknak.
11. A tárgy részletes tematikája
A probléma- és feladatmegoldó készség ápolását célozza a szeminárium. Elsősorban az évente megrendezett egyetemek közötti nemzetközi matematika verseny és a Pólya-Szegő feladatgyűjtemény feladatai szerepelnek a feladatmegoldó szemináriumon. A tehetséggondozás folyamatossága érdekében a tervek szeint minden tavaszi félévben felvehetővé tesszük a tárgyat.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1. Fő követelmény az órákon való állandó rész- vétel. 2. Minden héten egy előre megbeszélt feladat beadása angol nyelven. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga a megbeszélt feladatokból.
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Versenyfeladatok: http://www.imc-math.org
Pólya-Szegő: Feladatok és tételek az analízis körében, Tankönyvkiadó, 1981.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Prőhle Péter
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Szász Domokos