Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló laboratórium KF2
2. A tárgy angol címe Independent Laboratory RP2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 13 f Kredit 13
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11MF07 ÖnLabKF1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Virosztek Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
     
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma-vezetőjük irányításával.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával,írásos és szóbeli beszámoló vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
     
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
     
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
182
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
52
16.7 Egyéb elfoglaltság
156
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
390
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
390
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András