Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mágnesség elmélete
2. A tárgy angol címe Theory of Magnetism
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11MF15 VAGY BMETE11MF41 ModernSzilfiz
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE11MF13
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Virosztek Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kvantummechanika, statisztikus fizika, szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak kötelezően válaszható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
Landau nivók és a kvantált Hall-effektus alapjai. Kiterjedt elektronállapotok mágnessége. Direkt kicserélődés, atomok és ionok mágnessége. A magnetit. Kinetikus kicserélődés, Mott átmenet, Mott szigetelők. A Heisenberg modell, mint a félig töltött nagy-U Hubbard modell effektív Hamilton operátora. Heisenberg mágnesek, a mágneses rendeződés átlagtér, és spinhullám elmélete. Spontán szimmetriasértések a Heisenberg modellben.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
az előadások és gyakorlatok látogatása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint, az előadóval egyeztetve.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Patrik Fazekas: Lecture notes on electron correlation and magnetism (World Scientific, Singapore, 1999).
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
64
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Virosztek Attila
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András