Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fázisátalakulások és kritikus jelenségek
2. A tárgy angol címe Phase Transitions and Criticality
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF29 StatFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
(BMETE15MF14) Skálázás és kritikus jelenségek VAGY (BMETE155205) Skálázás és kritikus jelenségek a statisztikus fizikáb
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zaránd Gergely beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
statisztikus fizika, kvantummechanika, szilárdtest fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializációjának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Első és másodrendű átalakulások, korrelációs hossz, önhasonlóság és univerzalitás. Néhány tipikus fázisátalakulás (egytengelyű mágnesek, folyadék-gőz, Mott-átalakulás). 2. Átlagtér elmélet, kritikus exponensek, Ginzburg-kritérium.3. Szimmetriák és Landau-elmélet. 4. Renormálás alapjai: decimálás, az egy dimenziós Ising modell, magasabb dimenzió és kritikus pont.5. A két dimenziós Ising modell esete, az általánosított transzformáció. Fixpontok, kritikus felület, releváns és irreleváns operátorok.6. A szabadenergia kritikus skálázása, univerzális exponensek, skálaoperátorok korrelációs függvénye.7. Véges méret skálázás, elsőrendű fixpontok. 8-9. Kvantum kritikus rendszerek: az egy dimenziós Ising lánc diszkussziója. Kvantum-klasszikus leképezés, magasabb dimenziós fázisdiagramok.10. Szuperfolyékonyság és XY modell. Vortexek és Kosterlitz-Thouless fázisátalakulás.11-12. Hubbard-Stratonovic transzformáció, és kontinuum elmélet. Goldstone-módusok, nagy n határeset.13. Kvantum mágnesek. Az előadásokhoz kiadott problémasor társul, melyet a vizsgaidőszak végéig kell leadni.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kiadott házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Három hetente konzultációs lehetőség
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
John Cardy: Scaling and Renormalization in Statistical Physics (Cambridge University Press, 1996)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
40
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zaránd Gergely
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Török János
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László