Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Plazmahullámok és alkalmazásuk RF fűtésre
2. A tárgy angol címe Plasma Waves and Applications to RF Heating
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.07.06. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.08.10.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, vektoranalízis plazmafizika alapfogalmai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választó tárgy fizikus és mérnökök hallgatóknak (előadó: Professor Miklos Porkolab, MIT)
11. A tárgy részletes tematikája
1. Elektromágneses hullám terjedése hideg mágnesezett plazmában2. A tetszőleges irányú terjedés diszkussziója: diszperziós reláció és a Clemmow-Mullaly-Allais (CMA) diagram3. Elektrosztatikus hullámok a hideg plazma határesetben, Trivelpiece-Gould módusok (alsó hibrid és felső hibrid hullámok) és rezonancia kúpok4. A hullámterjedés kinetikus elmélete5. Elektromágneses hullámok diszperziós relációja forró mágnesezett plazmában1. Theory of electromagnetic wave (EM) propagation in a cold, magnetized plasma2. Discussion of arbitrary angles of propagation: dispersion relationship and the Clemmow-Mullaly-Allis (CMA) diagram. 3. Electrostatic waves in the cold plasma limit; Trivelpiece –Gould modes (lower hybrid waves and upper hybrid waves) and resonance cones.4. Kinetic theory of wave propagation5. Dispersion relationship of electromagnetic waves in a hot magnetized plasma
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
olvasmányok, házi feladatok, zárthelyi dolgozat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Személyes konzultációk az előadóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Miklos Porkolab: Plasma waves
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
16
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
4
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Professor Miklos Porkolab
egyetemi tanár
MIT Department Of Physics
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs