Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Az emberi arcok
2. A tárgy angol címe Human Faces
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zimmer Márta beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.10.26 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
alapvető középiskolai biológia tudás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
szabadon választható
11. A tárgy részletes tematikája

Vitathatatlanul az emberi arcok a legfontosabb szociális ingerek számunkra. Feldolgozásukban, felismerésükben gyorsak vagyunk és az esetek többségében nem hibázunk.  A kurzus során számos érdekességgel fogunk foglalkozni, a mindennapi életben is tapasztalható jelenségekre  magyarázatot találni. Ha ennyire fontos ingerek az arcok, akkor tekinthetjük-e őket külön kategóriaként vagy tárgyként kell rájuk tekintenünk? Miért nehezebb számunkra más rasszokhoz tartozó arcokat megkülönböztetni? Miért olyan kifejezőek (és ezáltal felismerhetőbbek) a karikatúrák? Hogyan reprezentáljuk az arcokat? Milyen idegi hálózat kódolja be az egyes arcvonásokat? Milyen gyorsan alakul ki az arcok preferálása? Miért tartjuk az egyik arcot szépnek, a másikat pedig nem? Milyen zavarok jelentkezhetnek az arcészlelésünkben? Olyan alkalmazott területeket is érintünk, mint a rendőrségi  szemtanúzás és annak megbízhatósága, az arcfelismerő gépek működési elve vagy a térfigyelő kamerák képének hasznossága.Tematika: 1. Az arcok speciálisak (?); 2. Korai klasszikus arcfeldolgozási modellek; 3. Az arcok idegrendszeri reprezentációja; 4. Fejlődéses adatok; 5. Érzelmi arckifejezések; 6. Szociális aspektusok (tekintet iránya, nem, kor, szépség); 7. Az arcészlelés idegi hálózata - képalkotó eljárások; 8. Az arcészlelés idegi hálózata - elektrofiziológia; 9. Az arészlelés és az arcfelismerés zavarai; 10. Alkalmazások és érdekességek

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve. vizsga-
időszakban
A tárgyat a szorgalmi időszakban kell teljesíteni.
13. Pótlási lehetőségek
A szorgalmi időszak utolsó hetében, mindkét ZH pótolható és/vagy javítható.
14. Konzultációs lehetőségek
Fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Zimmer Márta: Arcészlelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.
The Oxford Handbook of Face Perception (Eds.: Calder, Rhodes, Johnson, Haxby). Oxford University Press
Face processing (Psychological, neuropsychological, and applied perspectives) (Eds.: Hole, Bourne). Oxford University Pr
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zimmer Márta
egyetemi adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Lukács Ágnes