Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Részecskefizika
2. A tárgy angol címe Particle Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
electrodynamics, special relativity, quantum mechanics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Aim of the course: introduction to the fundamental phenomena, models and experiments of particle physics.

Topics covered: 

 1. Overview of scales in Nature. Special relativity. Classification of particles.
 2. Klein-Gordon and Dirac equations.
 3. Introduction to weak interactions. Beta decay, neutrino. Parity and CP violation. CPT symmetry.
 4. Introduction to strong interactions. Isospin, strangeness. SU(3) quark model.
 5. Relativistic field theory, canonical formalism, Noether theorem.
 6. Basic principles of quantum field theory. Feynman rules.
 7. Weak interactions: charged currents, FCNC and GIM mechanism. Flavour mixing. Neutrino oscillations.
 8. Non-Abelian gauge theories.
 9. Fundamentals of quantum chromodynamics.
 10. Spontaneous symmetry breaking, Goldstone theorem. Higgs mechanism.
 11. Electroweak unification. The Standard Model. The Higgs boson.
 12. Overview of latest developments and open problems in particle physics.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
written test vizsga-
időszakban
oral exam
13. Pótlási lehetőségek
replacement for written test/oral exam according to general regulations
14. Konzultációs lehetőségek
available in English and Hungarian
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
David Griffiths: Introduction to Elementary Particles (Wiley-VCH)
electronic lecture notes
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
18
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
18
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László