Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Statisztikus térelmélet
2. A tárgy angol címe Statistical Field Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 Quantum Field Theory Statistical Physics 2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Quantum field theory, statistical physics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
  1. Second order phase transitions. Field theoretic description of the Ising model in d dimensions.
  2. Renormalisation group, fixed points, classification of couplings. Landau-Ginsburg description. Wilson’s RG in field theory, beta function. Idea of epsilon expansion.
  3. Conformal field theory in d dimensions. Conformal symmetry, energy-momentum tensor, scaling fields. Conformal Ward identities. 2 and 3 point functions.
  4. Conformal symmetry in 2 dimensions. Primary and quasi-primary fields, Ward identity. Energy-momentum tensor, Ward identity and its relation to the free energy.
  5. Virasoro algebra. Operator-state correspondence. Correlators of descendent fields from Ward identities.
  6. Highest weight representations. Verma modules. Singular vectors. Minimal models. Operator product expansion in minimal models.
  7. Modular invariance and partition functions. Operator product coefficients and conformal bootstrap.
  8. Vicinity of critical point. C-theorem. Perturbative RG flows. 
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
homework vizsga-
időszakban
oral exam
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
available in Hungarian/English
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
G. Mussardo: Statistical Field Theory (Oxford University Press)
C. Itzykson and J-M. Drouffe: Statistical Field Theory (Cambridge University Press)
P. Ginsparg: Applied Conformal Field Theory (arXiv:hep-th/9108028)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
12
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
26
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László