Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mágnesség elmélete
2. A tárgy angol címe Theory of Magnetism
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11MF55 ModernSzilfiz
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Virosztek Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
quantum mechanics, statistical physics, solid state physics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Landau levels and the basics of the quantized Hall effect. Magnetism of extended electron states, magnetism of atoms and ions. The magnetite. Direct exchange, kinetic exchange. Mott transition, Mott insulators. The Heisenberg model as the low energy effective Hamiltonian of the half filled large U Hubbard model. Heisenberg magnets, the mean field, and spin wave theory of magnetic ordering.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
attendance of the lectures vizsga-
időszakban
oral exam
13. Pótlási lehetőségek
according to the code of study
14. Konzultációs lehetőségek
by appointment
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Patrik Fazekas: Lecture notes on electron correlation and magnetism, World, Singapore, 1999
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
29
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
79
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Virosztek Attila
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András