Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Soktestprobléma 2
2. A tárgy angol címe Many-Body Theory 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15MF68 Soktestprobléma 1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Dóra Balázs beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Many-body theory 1
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

The course extends the T=0 calculations and diagrammatic technique to finite temperatures. The lectures include

- Imaginary time formalism, Matsubara frequencies
- Finite temperature Green's functions
- Diagrammatic rules, self-energy, Dyson equation
- Expressing physical quantities in terms of Green's functions
- Lehmann representation, linear response theory
- Discussion of the finite temperature interacting electron gas, screening, ring diagrams, interaction correction to the equation of state of an electron gas
- Superconductivity at finite temperatures within mean-field theory, normal and anomalous Green's functions
- Gap equation and its solution at T=0 and around the transition temperature, density of states, spectral function

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Homeworks vizsga-
időszakban
Oral exam
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov and I. Dzialoshinskii: Methods of Quantum Field Theory in Statistical Mechanics (1963)
G.D. Mahan: Many-Particle Physics (Plenum Press, New York and London, 1981)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
16
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Dóra Balázs
egyetemi tanár
Elméleti fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László