Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Diffúziós-tensoros MR vizsgálatok felhasználási lehetőségei
2. A tárgy angol címe Applications of Diffusion-Tensor MR Imaging
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Valálik István beosztása c. egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.07.23. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.08.22.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Neurobiológia, Kognitív idegtudomány, Kognitív pszichológia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A kurzus célja a agyi Diffúziós tensoros MR vizsgálat technikájának áttekintése, a pályavizsgálatok módszereinek és lehetőségeinek, korlátainak bemutatása. A kapcsolódó kognitív és idegrendszeri folyamatok áttekintése, idegsebészeti felhasználás lehetőségeinek isnertetése. A kurzus során az alábbi témákat tekintjük át:

1. Az elv bemutatása, MR vizsgálati technika, hardver környezet áttekintése
2. Pályavizsgálatok (traktográfia) típusainak bemutatása
3. Szoftveres lehetőségek ismertetése
4. Anatomiai relációk, konnektivitások
5. Fehérállományi eltérések, tumoros elváltozások
6. A pályavizsgálatok funkcionális idegsebészeti vonatkozásai
 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ-nek megfelelően.
14. Konzultációs lehetőségek
Fogadóórán, e­mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
O'Donnell LJ, Westin CF. An introduction to diffusion tensor image analysis. Neurosurg Clin N Am. 2011 Apr;22(2):185-96,
Hijaz, T.A.; et al. Diffusion Tensor Imaging Tractography Tutorial and Introduction Major White Matter Tract Anatomy
Essayed WI. et al: White matter tractography for neurosurgical planning: A topography-based review
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
48
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Valálik István
c. egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Babarczy Anna