Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Alapelvi szimulátoros gyakorlat (PC2 szimulátor)
2. A tárgy angol címe Simulation Excercise with PC2 Simulator
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 4 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Czifrus Szabolcs beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.10.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A PC2 alapelvi szimulátor elsősorban nyomottvizes atomerőművek működésének általános alapelvi oktatására, nem pedig egy konkrét atomerőmű-típus működésének szimulálására szolgál. 
A nyomott vizes atomerőművek primer körére jellemző általános folyamatokat és konstrukciós elveket a VVER-440 típusú atomerőmű példáján keresztül mutatja be. A PC2 szimulációs modelljébe a fő primerköri berendezések és szabályozó rendszerek tartoznak.
A gyakorlat során a hallgatók megismerik a fő primerköri berendezések működését, egymásra hatását, illetve a fontosabb szabályozó folyamatokat. 
Mérési gyakorlat témái:
- Reaktor önszabályozó képességének vizsgálata teljesítmény-változtatáskor
- Teljesítményváltozás különböző reaktivitás-tényezők esetén.
 
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A laborok 100%-án való részvétel, zárthelyi dolgozat és mérési jegyzőkönyv. vizsga-
időszakban
Nincs
13. Pótlási lehetőségek
Az eredménytelen zárthelyi pótmérésen ismételhető. A mérési gyakorlat egy alkalommal pótolható.
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
4
16.2 Félévközi felkészülés órákra
3
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
11
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
34
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Czifrus Szabolcs
egyetemi docens
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs