Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomerőmű üzemlátogatás
2. A tárgy angol címe Technical Tour to Paks NPP
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 0 a Kredit 0
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr Czifrus Szabolcs beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.10.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy keretében a hallgatók üzemlátogatáson vesznek részt a paksi atomerőműben. Az üzemlátogatás során megtekintik a reaktorcsarnokot (látogatófolyosó), a turbinacsarnokot és lehetőség szerint a Karbantartó Gyakorló Központot.

Az üzemlátogatás kiváló alkalmat nyújt a képzés során tanult ismeretek elmélyítésére, a tanultak gyakorlatban való megismerésére.

Az üzemlátogatáson a részvétel kötelező, az alól kivételes esetben a tárgyfelelős adhat felmentést.  

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A tárgyból aláírás szerezhető az üzemlátogatáson való jelenlét (vagy annak hiányában a tárgyfelelős igazolása) esetén. vizsga-
időszakban
Nincs
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
0
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
0
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Czifrus Szabolcs
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs