Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Programozás 3
2. A tárgy angol címe Programming 3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 1 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMEVIEEA025 ASzámtechAlap BMETE12AF03 Programozás 2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Sólyom András beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.10.06. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.12.05.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Programozás, Programozás2, Számítástechnika Alapjai, C++
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Féléves témakör: Grafika programozás és képfeldolgozó programok C++-ban Qt-vel. Grafikus programok elméleti alapjai. Koordináta rendszerek, felbontástól független grafika. Miért a C++?, Miért a Qt? Qt alapok. Eseménykezelés, nem lineáris programfutás, Az első Qt program. Tudományos számológép Qt-vel az ingyenes "CalcExpress" aritmetikai kiértékelő programmal. Op.rendszer független grafika grafikus könyvtárakkal (gd, cairo) Grafika a Qt-vel Objektum orientált grafikus alakzatkezelő, Real time FFT analizátor készítése. Általános programozás. Template használat a C++-ban. Képfeldolgozás. I. A nyílt forráskódú oprendszer független CImg ("Cool Image") template könyvtár. Képfeldolgozás. II. Fényerő és kontraszt módosítás. Élkeresés, élesítés. Képfeldolgozás. II. Nagyítás és kicsinyítés (bilinear, bicubic, Lanczos,...) Képfeldolgozás. III. Elforgatás, alakfelismerés, demosaicing. Szín reprezentáció és színtér meendzselés, ICC profilok. Verziókövetés és csoportmunka CVS, SVN.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Félévközi feladatok beadása, 1ZH vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 pót ZH, elmaradt feladatok beadása
14. Konzultációs lehetőségek
Oktatóval megbeszélt időpontban és helyszínen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A fejlődés ezen a területen olyan gyors, hogy a nyomtatott szakirodalom nem tud vele lépést tartani, ezért folyamatosan
frissíteni kell. Felhasználunk internetes forrásokat és a mindenkor aktuálisan kapható jegyzeteket és könyveket.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
4
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Sólyom András
egyetemi adjunktus
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter