Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szakmai gyakorlat AF
2. A tárgy angol címe Internship AP
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 9 a Kredit 1
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 ÖnlabAF1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lőrincz Emőke beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
fizika, matematika, számítástechnika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Alkalmazott Fizika Szakirányának kritériumtárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
Az Önálló laboratórium AF 1 gyakorlat elvégzése után a hallgatók konzulensük irányításával és ellenőrzésével végeznek szorgal mi időn kívül 3 hetes önálló elméleti vagy kísérleti munkát választott témájukban, melynek célja a témában való elmélyedés és a kit űzött célok megvalósítása. Az eredményes szakmai gyakorlat elvégzése után kerül sor a diplomatéma rögzítésére.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
konzulens felügyeletével végzett önálló tevékenység az időkeret szabad felhasználásával vizsga-
időszakban
a gyakorlat elvégzését a konzulens vagy a konzulenstől kapott információ alapján a tárgyfelelős igazolja
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
a konzulens folyamatosan biztosítja
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
126
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
120
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
246
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lőrincz Emőke
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter