Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Diplomamunka AF
2. A tárgy angol címe Thesis AP
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 10 v Kredit 30
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 ÖnLabAF1
4.2 ÖnLabAF2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Richter Péter beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Fizika, matematika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Alkalmazott Fizika Szakirány kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A diplomamunka témák a képzés 2. szemeszterében kerülnek meghirdetésre és rögzítésre. A hallgatók a 2. és 3. szemeszterben az Önálló laboratórium AF 1 - 2. keretében kezdik meg diplomamunkájuk kidolgozását, majd a 4. félév folyamán elkészítik írásos diplomamunkájukat.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával vizsga-
időszakban
aláírás feltétele a témakiírásnak megf. elkészített diplomam. bemutatása és leadása 2 pld-ban és pdf file-ban
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
a konzulens folyamatosan biztosítja
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
140
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
80
16.7 Egyéb elfoglaltság
680
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
900
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Richter Péter
egyetemi tanár
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter