Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Fizika laboratóriumi gyakorlatok levelező képzésen
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory in Corresponding Course
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE14AX07 Fizika1MLev BMETE90AX32 MatStatL2c
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Wittmann Mária beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.08.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.10.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Differenciálszámítás, komplex számok algebrája. Mechanikai rezgések, optika, áramkörszámítás középiskolai szinten.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, levelező BSc képzés, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Előadások: Bevezetés: munkavédelmi szabályok; elektromos alapmérések, műszerek használata. Méréssorozat kiértékelése, közvetett mérés hibája. Görbeillesztés lineáris regresszióval, ill. különböző nume rikus módszerekkel. A hullámoptika alapjai. Önállóan elvégzendő mérések: 1. Mechanika: harmonikus rezgések, csillapított rezgés; matematika inga, kúpinga, torziós inga. 2. Egyenáramú hálózatok: soros és potenciometrikus áramkörszabályozás, feszültség mérése állandó áramú kompenzátorral. 3. Váltóáramú hálózatok: soros RLC kör vizsgálata, rezonancia; vizsgálat oszcilloszkóppal. 4. Félvezető dióda karakterisztikájának mérése. Zener-dióda, tranzisztor. 5. Hőmérsékletmérés: ellenálláshőmérő tehetetlensége; termoelem érzékenységének meghatározása. 6. Logikai áramkörök: logikai algebra, kapuáramkörök; meghatározott logikai függvények megvalósítása kommerciális IC -kel. 7. Dinamikai rendszerek: adott modellhez tartozó differenciálegyenlet felállítása; stacionárius pontok meghatározása; lineáris stabilitásvizsgálat; a megoldás viselkedésének tanulmányozása a fázissíkon numerikus módszerrel, számítógép segítségével. 8.-9. Optika I.-II. Optikai elemek (lencsék, tükrök) fókusztávolságának meghatározása; prizma törésmutatójának becslése; a teljes visszaverődés; képalkotó rendszerek; lencsehibák. Lézerek (He-Ne lézer, diódalézer); interferencia rácson, hajszálon; spektrum előállítása; polarizáció vizsgálata.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
9 laboratóriumi mérés elvégzése, jegyzőkönyvek elkészítése, kis zárthelyik megírása vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatókkal való egyeztetés után lehetőség van a tanszéken konzultációra
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hild E. – Wittmann M.: Fizika laboratóriumi gyakorlatok (Műegyetemi Kiadó, 05054)
interneten elérhető tanszéki segédanyagok
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
2
16.2 Félévközi felkészülés órákra
26
16.3 Felkészülés zárthelyire
6
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
34
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Wittmann Mária
docens
Fizika Tanszék
Dr. Hild Erzsébet
nyug. docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György