A Fizikus mesterszak mintatanterve
        Kredit ütemezés     Specializációk Előkövetelmény, megjegyzés
  Tárgykód Típus Előírt kredit I II III IV Óra Nyelv NA OP KF NT OF  
Alapozó ismeretek: 8 kredit
Kötelezően választható közismereti tárgy:     2                        
Befektetések BMEGT35M004 KV     2     2/0/0/f   KV KV KV KV KV  
Academic English* BMEGT63MAPD KV     2     0/2/0/f   KV KV KV KV KV  
Kommunikációs készségfejlesztés – angol* BMEGT63A061 KV     2     0/2/0/f   KV KV KV KV KV  
Műszaki nyelv – angol* BMEGT63A051 KV     2     0/2/0/f   KV KV KV KV KV  
Speciális szaknyelvi ismeretek* BMEGT63MAS9 KV     2     0/2/0/f   KV KV KV KV KV  
Numerikus módszerek  BMETE92MF00 K 6 6   KF/NA   4/0/2/f   K K K K K  
Összes teljesítendő kredit (alapozó ismeretek)   8 6 2         - - - - -  
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.            
Szakmai törzsanyag: 23 kredit
A fotonika alapjai BMETE12MF81 K/KV*   5       2/1/0/v angol KV K KV KV KV  
Magfizika BMETE80MF62 K/KV*     5     2/1/0/v   KV KV KV K KV  
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 K/KV*   5       3/0/0/v angol K KV KV KV KV  
Részecskefizika BMETE15MF72 KV   5       2/1/0/v angol KV KV KV KV KV  
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 K/KV*   5       2/1/0/v angol KV KV K KV KV StatFiz1
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV     5     2/1/0/f angol KV KV KV KV KV  
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN K/KV* 5       3/1/0/v   KV KV KV KV K  
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K 1   1     1/0/0/f angol K K K K K  
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K 1     1   1/0/0/f K K K K K  
Fizika laboratórium NA BMETE11MF46     6       0/0/6/f   K          
Fizika laboratórium OP BMETE12MF64     6       0/0/6/f     K        
Fizika laboratórium KF BMETE11MF02     6       0/0/6/f       K      
Fizika laboratórium NT BMETE80MF01     6       0/0/6/f         K    
Fizika laboratórium OF BMETE80MF80       6     0/0/6/f           K  
Kredit ütemezés, szakmai törzsanyag (KF, NA, NT, OP)   23 16 6 1       - - - -    
Kredit ütemezés, szakmai törzsanyag (OF)     10 12 1               -  
* OP szakirányon “A fotonika alapjai” , NA szakirányon a “Nanotechnológia és Anyagtudomány” kötelező.            
* KF szakirányon a “Statisztikus fizika 2”  kötelező.            
* NT szakirányon a “Magfizika”, OF szakirányon az "Orvosi képalkotás"  kötelező.            
Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit
Önálló laboratórium 1  
Önálló laboratórium NA1 BMETE12MF71 K 7   7     0/0/7/f   K          
Önálló laboratórium OP1 BMETE12MF69 K 7   7     0/0/7/f     K        
Önálló laboratórium KF1 BMETE11MF07  K 7   7     0/0/7/f       K      
Önálló laboratórium NT1  BMETE80MF06 K 7   7     0/0/7/f         K    
Önálló laboratórium OF1  BMETE80MF86 K 7   7     0/0/7/f           K  
Önálló laboratórium 2  
Önálló laboratórium NA2 BMETE12MF72 K 13     13   0/0/13/f   K         ÖnállóLab NA1
Önálló laboratórium OP2 BMETE12MF70 K 13     13   0/0/13/f     K       ÖnállóLab OP1
Önálló laboratórium KF2 BMETE11MF32 K 13     13   0/0/13/f       K     ÖnállóLab KF1
Önálló laboratórium NT2  BMETE80MF52 K 13     13   0/0/13/f         K   ÖnállóLab NT1
Önálló laboratórium OF2 BMETE80MF72 K 13     13   0/0/13/f           K ÖnállóLab OF1
Szeminárium 1  
Szeminárium NA1 BMETE11MF47 K 2 2       0/2/0/f   K          
Szeminárium OP1 BMETE12MF65 K 2 2             K        
Szeminárium KF1 BMETE11MF03 K 2 2       0/2/0/f       K      
Szeminárium NT1  BMETE80MF02 K 2 2       0/2/0/f         K    
Szeminárium OF1  BMETE80MF81  K 2 2       0/2/0/f           K  
Szeminárium 2  
Szeminárium NA2 BMETE11MF48 K 2   2     0/2/0/f   K          
Szeminárium OP2 BMETE12MF66 K 2   2           K        
Szeminárium KF2 BMETE11MF04 K 2   2     0/2/0/f       K      
Szeminárium NT2 BMETE80MF03 K 2   2     0/2/0/f         K    
Szeminárium OF2 BMETE80MF82  K 2   2     0/2/0/f           K  
Szeminárium 3  
Szeminárium NA3 BMETE11MF49 K 2     2   0/2/0/f   K          
Szeminárium OP3 BMETE12MF67 K 2     2         K        
Szeminárium KF3 BMETE11MF05 K 2     2   0/2/0/f       K      
Szeminárium NT3 BMETE80MF04 K 2     2   0/2/0/f         K    
Szeminárium OF3 BMETE80MF83 K 2     2   0/2/0/f           K  
Szeminárium 4  
Szeminárium NA4 BMETE11MF50 K 0       0 0/2/0/a   K          
Szeminárium OP4 BMETE12MF68 K 0       0       K        
Szeminárium KF4 BMETE11MF06 K 0       0 0/2/0/a       K      
Szeminárium NT4 BMETE80MF05 K 0       0 0/2/0/a         K    
Szeminárium OF4 BMETE80MF84 K 0       0 0/2/0/a           K  
Specializációs tárgyak (NA, OP, KF, NT)     24 6 10 8                  
Specializációs tárgyak (OF)     11 8 5                  
Összes teljesítendő kredit (diff. szakmai ismeretek)   50                        
Specializációk mintatantervei: Kutatófizikus Nanotechnológia NT Optika Orvosi fizika        
Diplomamunka-készítés : 30 kredit  
Diplomamunka-készítés NA BMETE12MF76           30 0/0/30/f   K         ÖnállóLab AF2 vagy NA2
Diplomamunka-készítés OP BMETE12MF75     K       ÖnállóLab AF2 vagy OP2
Diplomamunka-készítés KF BMETE11MF33       K     ÖnállóLab KF2
Diplomamunka-készítés NT BMETE80MF53         K   ÖnállóLab NT2 
Diplomamunka-készítés OF BMETE80MF71           K ÖnállóLab OF2 és [OF szigorlat]
                               
Szabadon választható tárgyak (NA, OP, KF, NT) 9 kr   9   3 6                  
Szabadon választható tárgyak (OF) 9 kredit         9                
                               
Teljes képzés: 120 kredit (NA,OP,KF,NT)   120 30 30 30 30                
Teljes képzés: 120 kredit (OF)     120 29 31 30 30                
Jelölések: 
NA: Nanotechnológia és anyagtudomány
OP: Optika és fotonika
KF: Kutatófizikus
NT: Nukleáris technika
OF: Orvosi fizika
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás