Kutatófizikus képzés specializációs tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Kötvál 6 10 8 0 24
Szabvál   3 6 0 9
    Kredit ütemezés      
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény /
ütemezés
Félév
Kritériumtárgyak                    
Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 0       0/0/0/a   K    
Szakmai gyakorlat KF BMETE11MF09     0   0/0/9/a   K Önálló lab KF1  
Specializációs tárgyak      
Kiemelt tárgycsoport Legalább 7 kredit teljesítendő -    
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 7       3/2/0/v angol KV    
Kvantumtérelmélet BMETE11MF65   7     3/2/0/v angol KV kétévente páratlan tavasz
Komplex hálózatok BMETE15MF38 3       2/0/0/v angol KV kétévente páros ősz
Fázisátalakulások BMETE15MF63   5     2/1/0/v angol KV kétévente páratlan tavasz
A klasszikus mezőelméletek geometriája BMETE94MM11     2   2/0/0/v angol KV    
A nanofizika alapjai BMETE11MF53   5     3/0/0/v   KV    
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36     4   3/0/1/v   KV    
Adattudományi programozási feladatok BMETE95AM43     2   0/1/0/f   KV    
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12   3     2/0/0/v angol KV    
Dinamikai rendszerek BMETE93MM02   5     3/1/0/v angol/magyar KV    
Elméleti nanofizika BMETE15MF66     5   2/1/0/v angol KV    
Evolúciós játékelmélet BMETE15MF11   3     2/0/0/v angol KV kétévente páratlan tavasz
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV    
Korszerű félvezető eszközök BMETE11MF52   3     2/0/0/v   KV    
Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. BMEVEFAA005     2   2/0/0/v angol KV    
Kvantuminformatika BMETE11MF42     3   2/0/0/v angol KV    
Kvantumoptika BMETE15MF67     5   2/1/0/v angol KV    
Mágneses rezonancia BMETE11MF56   5     2/1/0/v angol KV kétévente páros tavasz
Mágnesség elmélete BMETE11MF57   5     2/1/0/v angol KV    
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF54   5     3/0/0/v   KV    
Soktestprobléma 1 BMETE15MF68   6     3/1/0/v angol KV kétévente páros tavasz
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF70     5   2/1/0/v angol KV kétévente páratlan ősz
Szupravezetés BMETE11MF45 3       2/0/0/v angol KV    
Vektorterek a fizikában BMETE92AM24   2     2/0/0/f angol KV    
Csoportelmélet fizikusoknak* BMETE11AF40 5       2/2/0/v angol/magyar KV    
Elektrodinamika 2* BMETE15AF48   5     2/2/0/f angol KV    
Klasszikus és kvantumkáosz* BMETE15AF45   3     2/0/0/v magyar KV    
Kvantummechanika 2* BMETE15AF36   2     2/0/0/v angol KV    
Kvantummechanika gyakorlat 2* BMETE15AF43   3     0/2/0/f angol KV    
Mechanika 2* BMETE15AF32   2     2/0/0/v angol KV    
Mechanika gyakorlat 2* BMETE15AF44   3     0/2/0/f angol KV    
Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása* BMETE11AF41 3       0/0/2/f   KV    
Relativitáselmélet* BMETE15AF46 3       2/0/0/v angol KV    
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   KV    
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak  
A sűrűségfunkcionál elmélet alapjai BMETE15MF15     3   2/0/0/v angol SZV kétévente páratlan ősz
Egydimenziós rendszerek fizikája  BMETE15MF05     3   2/0/0/v angol SZV kétévente páros ősz
Haladó kvantumtérelmélet BMETE15MF71     4   2/1/0/v angol SZV kétévente páratlan ősz
Lézerfizika BMETE12MF17   3     2/0/0/v   SZV kétévente páros tavasz
Lie-csoportok a fizikában BMETE15MF62   3     2/0/0/v angol SZV kétévente páratlan tavasz
Mágnesség elmélete 2 BMETE11MF14     3   2/0/0/v angol SZV kétévente páratlan ősz
Mesterséges intelligencia az adattudományban BMETE15MF75   5     1/2/0/f angol SZV    
Rendezetlen rendszerek fizikája BMETE15MF53   4     2/1/0/v angol SZV kétévente páratlan ősz
Soktestprobléma 2 BMETE15MF69     4   2/1/0/v angol SZV kétévente páros ősz
Statisztikus térelmélet BMETE15MF64     4   2/1/0/v angol SZV kétévente páros tavasz
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   SZV kétévente páros tavasz
Topologikus szigetelők BMETE11MF34     3   2/0/0/v angol SZV kétévente páratlan ősz
Véletlen mátrixelmélet és fizikai alkalmazásai BMETE15MF10     3   2/0/0/v angol SZV kétévente páros ősz
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás