A Nukleáris Technika specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Kötvál 6 10 8 0 24
Szabvál   3 6 0 9
       
    Kredit ütemezés  
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény/
ütemezés
Kritériumtárgyak    
Nukleáris alapismeretek BMETE80MF12 0       0/0/0/a   K  
Nukleáris technika szigorlat BMETE80MF08       0 0/0/0/s   K NT alapismeretek
Szakmai gyakorlat NT BMETE80MF09     0   0/0/9/a   K Önálló lab NT1
Specializációs tárgyak    
Atomerőművek  BMETE80MF14   4     3/1/0/v   KV  
Atomerőművi kémia  BMETE80MFAH     4   2/1/0/f   KV  
Atomerőművi üzemzavar elemzések  BMETE80MF34   6     3/2/0/v   KV  
Atomreaktorok üzemtana  BMETE80MFA4 5       2/2/0/f   KV  
Bevezetés a fúziós plazmafizikába  BMETE80MFA5 3       2/0/0/v   KV  
Bevezetés az elméleti plazmafizikába  BMETE15MF29 3       2/0/0/v   KV  
CFD módszerek és alkalmazások  BMETE80MFAB     4   2/1/0/f   KV  
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1 BMETE80MF45   3     2/0/0/v   KV  
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 2 BMETE80MF46     3   2/0/0/v   KV  
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV  
Fúziós nagyberendezések  BMETE80MFAI   4     2/0/1/f   KV  
Fúziós plazmafizikai laboratórium  BMETE80MF56     2   0/0/2/f   KV  
Magnetohidrodinamika alacsonydimenziós rendszerekben BMETE15MF32   3     2/0/0/v   KV  
Monte Carlo módszerek  BMETE80MFAD 4       2/0/1/v   KV  
Monte Carlo részecsketranszport módszerek  BMETE80MFA9     3   2/0/0/v   KV  
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3       2/0/0/v   KV  
Neutron- és gammatranszport számítási módszerek  BMETE80MFA6     4   2/1/0/f   KV  
Nukleáris üzemanyagciklus BMETE80MFA2 4       2/1/0/f   KV  
Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása BMETE80MFAM     4   2/0/1/v   KV  
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN 5       3/1/0/v   KV  
Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben  BMETE80MF32     4   2/2/0/v   KV  
Radioaktív hulladékok biztonsága  BMETE80MF31     4   3/0/1/v   KV  
Radioanalitika  BMETE80MFA7   6     3/0/2/f   KV  
Reaktorfizikai számítások  BMETE80MF38 4       3/1/0/v   KV  
Reaktorszabályozás és műszerezés BMETE80MFAA     4   2/1/0/v   KV  
Röntgen- és gamma spektrometriai módszerek  BMETE80MFAC 4       2/1/0/v   KV  
Sugárvédelem 2  BMETE80MFA8   5     2/0/2/v   KV  
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   SZV  
Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban  BMETE80MFAE     5   1/2/0/f   KV  
Zajmódszerek nukleáris rendszerekben BMETE80MFAJ   3     2/0/0/v   KV  
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak    
A nukleáris leszerelés kérdései BMETE80MFA1     3   2/0/0/v   SZV  
Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika BMETE80MFAG     3   2/0/0/v   SZV  
Anyagvizsgálat neutronokkal BMETE80MF59   3     2/0/0/v   SZV  
Atomerőművi anyagvizsgálatok  BMETE80MFA3     3   2/0/0/v   SZV  
Nukleáris elektrodinamika BMETE80MFAF   3     2/0/0/v   SZV  
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   SZV  
Válogatott fejezetek a magfizikából BMETE80MFA0     3   2/0/0/v   SZV  
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás