A Nanotechnológia és anyagtudomány specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Kötvál 6 10 8 0 24
Szabvál   3 6 0 9
    Kredit ütemezés  
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény /
ütemezés
Félév
Kritériumtárgyak    
Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 0       0/0/0/a   K    
Szakmai gyakorlat NA BMETE12MF74     0   0/0/9/a   K Önálló labor NA1  
Specializációs tárgyak    
Kiemelt tárgycsoport Legalább 13 kredit teljesítendő -    
A nanofizika alapjai BMETE11MF53   5     3/0/0/v angol KV    
Fejezetek a modern anyagtudományból BMETE12MF52   3     2/0/0/v   KV    
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v angol KV    
Korszerű félvezető eszközök BMETE11MF52   3     2/0/0/v angol KV    
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF54   5     3/0/0/v angol KV    
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 7       3/2/0/v angol KV    
Nanotechnológia laboratórium BMETE12MF54   4     0/0/3/f angol/magyar KV    
Anyagtudomány laboratórium BMETE12MF50   4     0/0/3/f angol/magyar KV    
Trendek az anyagtudományban BMETE12MF55   2     2/0/0/f   KV kétévente páros tavasz
Trendek a nanotechnológiában BMETE11MF40   2     2/0/0/f angol KV kétévente páratlan tavasz
Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben BMETE12MF51     3   1/0/1/v   KV kétévente páros ősz
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12   3     2/0/0/v angol KV    
Elméleti nanofizika BMETE15MF66     5   2/1/0/v angol KV kétévente páratlan tavasz
Felületfizika és vékonyrétegek BMETE12MF53   3     2/0/0/f   KV kétévente páros tavasz
Kvantuminformatika BMETE11MF42 3       2/0/0/v angol KV    
Kvantumszámítógép-architektúrák BMETE15MF60     3   2/0/0/v angol KV kétévente páros ősz
Kémiai módszerek a nanotechnológiában BMETE11MF38     3   2/0/0/v angol KV kétévente páros ősz
Mágneses rezonancia BMETE11MF56   5     2/1/0/v angol KV kétévente páros tavasz
Mágnesség elmélete BMETE11MF57   5     2/1/0/v angol KV    
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3   3   2/0/0/v   KV    
Optikai anyagok és technológiák BMETE12MF77   5     3/0/0/v   KV kétévente páratlan tavasz
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF70     5   2/1/0/v angol KV kétévente páratlan ősz
Szupravezetés BMETE11MF45 3       2/0/0/v angol KV    
Topologikus szigetelők BMETE11MF34     3   2/0/0/v angol KV kétévente páratlan ősz
Transzport komplex nanoszerkezetekben BMETE11MF24     3   2/0/0/v angol KV kétévente páratlan ősz
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36     4   3/0/1/v   KV    
Adattudományi programozási feladatok BMETE95AM43     2   0/1/0/f   KV    
Mesterséges intelligencia az adattudományban BMETE15MF75     5   1/2/0/f angol KV kétévente páratlan ősz
A szilárdtestfizika alapjai* BMETE11AF05 2       2/0/0/v angol/magyar KV    
Alkalmazott szilárdtestfizika* BMETE11AF11   2     2/0/0/v angol KV    
A felületfizika alapjai* BMETE12AF32 3       2/0/0/f   KV    
Anyagtudomány alapjai és alkalmazásai* BMETE12AF31 3       2/0/0/v   KV    
Mikro- és nanotechnológiák* BMETE12AF33   3     2/0/0/f   KV    
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   KV    
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   KV    
Tudományos programozás* BMETE15AF54   4     2/0/1/f angol KV    
Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból* BMETE12AF14 2       2/0/0/v angol KV   páratlan tavasz
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak  
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően válaszható vagy ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás