Az Orvosi fizika specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Köt+Kötvál 11 8 5 0 24
Szabvál 0 0 9 0 9
       
    Kredit     -
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény/
ütemezés
Félév
Kritériumtárgyak      
Orvosi fizika alapismeretek BMETE80MF79 0       0/0/0/a   K    
Orvosi fizika szigorlat BMETE80MF87       0 0/0/0/s   K OF alapismeretek  
Szakmai gyakorlat OF BMETE80MF88     0   0/0/9/a   K Önálló lab OF1  
Specializációs tárgyak      
Kötelező tárgycsoport Az összes tárgy teljesítése kötelező      
Funkcionális anatómia BMEVIEUM000   4     2/0/2/v   K    
Sugárbiológia BMETE80MF70 3       2/1/0/f   K    
Sugárterápia fizikai alapjai BMETE80MF94   4     2/0/2/v   K    
Sugárvédelem az orvosi fizikában BMETE80MFAL 5       3/0/1/f   K    
Brachytherápia BMETE80MFAQ     3   2/0/0/v   KV    
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV    
Fizikai optika BMETE12MF79 5       2/1/0/v   KV kétévente páratlan ősz
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF80   6     2/0/2/v   KV kétévente páros ősz
Lézerek ipari és biológiai alkalmazása BMETE12MF58     3   2/0/0/f   KV kétévente páros ősz
Mágneses rezonancia BMETE11MF56   5     2/1/0/v angol KV kétévente páros tavasz
Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása BMETE80MFAK   3     2/0/0/v   KV    
Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása 2 BMETE80MF75     3   2/0/0/v   KV    
Mágnesség elmélete BMETE11MF57   5     2/1/0/v angol KV    
Minőségbiztosítás és jogi szabályozás BMETE80MFAO     4   2/0/1/v   KV    
Monte Carlo módszerek  BMETE80MFAD 4       2/0/1/v   KV    
Monte Carlo részecsketranszport módszerek  BMETE80MFA9     3   2/0/0/v   KV    
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3       2/0/0/v   KV    
Neutron- és gammatranszport számítási módszerek  BMETE80MFA6     4   2/1/0/f   KV    
Nukleáris medicina BMETE80MFAR   4     2/0/1/v   KV    
Optikai jelfeldolgozás és adattárolás BMETE12MF19   3     2/0/0/v   KV kétévente páros tavasz
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF54   5     3/0/0/v   KV    
Optikai tervezés BMETE12MF78   6     2/2/0/v   KV    
Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása BMETE80MFAM     4   2/0/1/v   KV    
Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben  BMETE80MF32     4   2/2/0/v   KV    
Radioaktív hulladékok biztonsága  BMETE80MF31     4   3/0/1/v   KV    
Radioanalitika  BMETE80MFA7   6     3/0/2/f   KV    
Rendszerélettan BMEVIEUM273 4       3/1/0/v   KV    
Röntgendiagnosztika fizikai alapjai BMETE80MFAT   4     2/0/1/v   KV    
Sugárterápia 2 BMETE80MFAP     3   2/0/0/v   KV    
Szupravezetés BMETE11MF45 3       2/0/0/v angol KV    
Ultrahang diagnosztika BMETE80MFAS     3   2/0/0/v   KV    
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak  
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   SZV    
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   SZV    
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás