Az Optika és fotonika specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Kötvál 6 10 8 0 24
Szabvál   3 6 0 9
    Kredit ütemezés  
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény /
ütemezés
Félév
Kritériumtárgyak      
Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 0       0/0/0/a   K    
Szakmai gyakorlat OP BMETE12MF73     0   0/0/9/a   K ÖnállóLabor  OP1  
Specializációs tárgyak    
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV    
Fényforrások BMETE12MF14 3       2/0/0/v   KV kétévente páros ősz
Fizikai optika BMETE12MF79 5       2/1/0/v   KV kétévente páratlan ősz
Fotonika laboratórium BMETE12MF57   4     0/0/3/f   KV    
Kvantumoptika BMETE15MF67     5   2/1/0/v angol KV kétévente páros ősz
Lézerek ipari és biológiai alkalmazása BMETE12MF58     3   2/0/0/f   KV kétévente páros ősz
Lézerfizika BMETE12MF17   3     2/0/0/v   KV kétévente páros tavasz
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3   3   2/0/0/v   KV    
Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai BMETE12MF59     3   2/0/0/v   KV kétévente páros ősz
Optikai anyagok és technológiák BMETE12MF77   5     3/0/0/v   KV kétévente páratlan tavasz
Optikai jelfeldolgozás és adattárolás BMETE12MF19   3     2/0/0/v   KV kétévente páros tavasz
Optikai méréstechnika BMETE11MF21     3   2/0/0/v   KV kétévente páratlan ősz
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF54   5     3/0/0/v   KV    
Optikai tervezés BMETE12MF78   6     2/2/0/v   KV    
Mikroszkópia* BMETE12AF34   3     2/0/0/f   KV    
Végeselem modellezés alapjai* BMETE12AF42   3     0/0/2/f   KV    
Optika** BMETE12AF35 4       2/2/0/v   KV    
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   KV    
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   KV    
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak  
ELI előkészítő laboratórium BMETE12MF61   4     0/0/4/f   SZV kétévente páros tavasz
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF80   6     2/0/2/v   SZV kétévente páros ősz
Kvantuminformatika BMETE11MF42     3   2/0/0/v angol KV    
Kvantumrendszerek koherens kontrollja BMETE15MF23       3 2/0/0/v   SZV kétévente páros tavasz
Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése BMETE12MF63     3   2/0/0/f   SZV kétévente páratlan ősz
Monte Carlo módszerek  BMETE80MFAD 5       2/0/1/f   SZV    
Optoelektronikai eszközök BMETE12MF21     3   2/0/0/v   SZV kétévente páratlan ősz
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
**: az “Optika” tárgy a BME fizika BSc képzésének kötelező tárgya, így csak a fizika BSc-t nem végzett hallgatók vehetik fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás