Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Optikailag detektált mágneses rezonancia berendezés fejlesztése és ODMR vizsgálatok kvantumbit jelölt anyagokon Kollarics Sándor Fizika Tsz. Dr. Simon Ferenc
Név: 
Koltai Kristóf
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kapilláris-csőben létrehozott immunfluoreszcens válaszreakció kimutatására szolgáló összeállítás érzékenységének növelése a detektáló ág optikai rendszerének optimalizálásával Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Antal Zsombor
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Szupravezetőbeli spin- és töltéskorrelációk elméleti vizsgálata Dr. Zaránd Gergely Attila Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Hajdú Csanád
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Hullámhossz-stabilizált lézerforrás kifejlesztése időben korrelált fotonpárok parametrikus előállítására alkalmas kristály optikai pumpálásához Erdei Gábor Fizikai Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bodrog Bertalan
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Monte-Carlo szimulációból származó idősorok spektrális elemzése Dr. Légrády Dávid NTI
Név: 
Sütő Máté
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A kétdimenziós CrI3 spin gerjesztéseinek vizsgálata Dr. Penc Karlo Wigner Kutatóközpont Simon Ferenc
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Periodikusan polarizált kálium titanil foszfát kristályban megvalósuló spontán parametrikus lekonverzió vizsgálata Dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bíró Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Klasszikus és kvantum átképezhetőségi kérdések dr. Tasnádi Tamás Matematikai Intézet, Analízis Tsz. Szunyogh László
Név: 
Kolok István Baksa
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Grafénre leválasztott fémklaszterek elektronszerkezetének vizsgálata kvantumkémiai és szilárdtestfizikai módszerekkel Dr. Höltzl Tibor MTA-BME Számítógépvezérelt Kémia Kutatócsoport, Furukawa Electric Technológiai Intézet Dr. Gali Ádám
Név: 
Guba Márton
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2020/21/2.
Sokaság alapú kvantumbit műveletek realizációjának vizsgálata mágneses rezonancia módszerrel Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Jakab Dominik Barnabás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Nanogyémánt vékonyrétegek, mint színcentrum mátrixanyagok tulajdonságainak vizsgálata Himics László Wigner FK Csíkvári Péter
Név: 
Bodoky Lukács
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez Anda Gábor Energiatudományi Kutatóközpont Pokol Gergő
Név: 
Bélteki János Benjámin
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
A gép tanulási algoritmusok hatékonyságának vizsgálata a vizuális képminőséget befolyásoló paratméterek függvényében Dr. Légrády Dávid NTI
Név: 
Fekete Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Növényi levelek fluoreszcencia lecsengési idéjének in vivo vizsgálatát lehetővé tevő kompakt mérőfej megvalósítása és méréskiértékelési eljárások optimálása Dr. Lenk Sándor Atomfizika Tanszék
Név: 
Illés Levente
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
A GUARDYAN kód csatolása termohidraulikai megoldókhoz Dr. Légrády Dávid NTI
Név: 
Pázmán Előd
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Nemszeretem csoportok keresése hálózatokon Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Topa Lukács
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Nagy teljesítményű VVER blokk zónaolvadék csapdájának vizsgálata Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Wu Di Attila
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kvantumos összefonódottsági mintázatok vizsgálata kinematikus téren Dr. Lévay Péter Pál Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Boldis Bercel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Nanoáramkörök vizsgálata mikrohullámú környezetben Csonka Szabolcs Fizika Tanszék
Név: 
Havasi Gergely
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Nem stacioner állapotú mintasokaság statisztikai paramétereinek becslése és optimalizációja tranziens Monte-Carlo számításokhoz Légrády Dávid NTI
Név: 
Ferenczy Gergő
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Fúziós plazmákbna fellépő tranziens hullámok paramétereinek bizonytalanságbecslése Dr. Pokol Gergő NTI
Név: 
Vavrik Márton
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A spektrumfelkeményedés hatásának csökkentése CT felvételeken Légrády Dávid NTI
Név: 
Rimai Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Üzemanyag- és grafitkazetták reaktivitásértékességének számítása az inverz kinetika módszerével Ványi András Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. Czifrus Szabolcs
Név: 
Jeczkó Levente
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Növényi minták fotorendszereinek vizsgálata 3-hullámhosszú megvilágítással Dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2020/21/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs ELTE Elméleti Fizikai Tanszék Kormos Márton
Név: 
Takács Attila
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Polimer mátrixba ágyazott arany nanoszerkezetek alkotta plazmonikus struktúrák modellezése és optimalizálása Veres Miklós Wigner Fizikai Kutatóközpont Mihajlik Gábor
Név: 
Pomlényi Kristóf
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Szupravezető nanovezetékek kapuzása Csonka Szabolcs BME TTK Department of Pysics
Név: 
Berke Martin
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Szupravezető korrelációk dupla nanopálcán alapuló áramkörökben Csonka Szabolcs BME TTK Department of Pysics
Név: 
Bodócs Mihály
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Folyadék állapotú növényi minták fluoreszcencia lecsengési idejének vizsgálatára alkalmas mérőrendszer továbbfejlesztése Dr. Lenk Sándor Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Fázisváltó rezisztív kapcsolók fejlesztése. Pósa László BME Fizika Tanszék, EK MFA
Név: 
Sadaf Arjmandabasi
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Hullámhossz-stabilizált lézerforrás kifejlesztése időben korrelált fotonpárok parametrikus előállítására alkalmas kristály optikai pumpálásához D. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
A sine–Gordon modell véges hőmérsékleten: a fluktuáló felület módszer Márton Kormos Physics Institute / Department of Theoretical Physics
Név: 
Tóth Miklós
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Tórikus intraokuláris műlencsék beültetési bizonytalanságból fakadó képalkotási hibáinak vizsgálata D. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Kócziás Veronika
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Mágneses skyrmionok vizsgálata neutronszórás kísérletekkel Dr Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Forrai Botond
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Sztochasztikus jelenségek rezisztív kapcsoló memóriákban Török Tímea Nóra Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Fehérvári János Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kavicsok jellemzőinek becslése mesterséges intelligenciával Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Varga Ádám Marcell
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kvantum-Internet és alkalmazásai Pályi András Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Guba Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Monte Carlo szimuláció alkalmazása a belső sugárterhelés meghatározásában Pázmándi Tamás Energiatudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi Laboratórium Zagyvai Péter
Név: 
Horváth Laura
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Grafén vizsgálata szuperáram mérésekkel Makk Péter Fizika tanszék
Név: 
Pápai Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Kvantumbitek vizsgálata gyémántban és más félvezetőkben atomi szintű szimulációs módszerekkel Dr. Thiering Gergő Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Csóré András
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Szociális tulajdonságok becslése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Ferenczy Gergő
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Járványterjedés modellezése hálózaton Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Blaskó Márk
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Kavicsok törésének szimulációja Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Lapított szemcsékből álló anyagok áramlásának modellezése Somfai Ellák Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Áramlási terek vizsgálata digitális képfeldolgozással Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Erősen korrelált rendszerek vizsgálata tenzorhálózat-módszerrel Legeza Örs Wigner Fizikai Kutatóközpont/Erősen korrelált rendszerek „Lendület” kutatócsoport Zaránd Gergely
Név: 
x
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Erősen korrelált rendszerek vizsgálata tenzorhálózat-módszerrel Legeza Örs Wigner Fizikai Kutatóközpont/Erősen korrelált rendszerek „Lendület” kutatócsoport Zaránd Gergely
Név: 
x
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Modell alapú iteratív rekonstrukció fejlesztése hibrid Fixed Forced Detection – Monte-Carlo előrevetítés operátorral Légrádi Gábor 3DHistech Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Kvantumoptikai folyamatok modellezése optikai szálban terjedő fényhez csatolt atomokban Kis Zsolt Wigner Fizikai Kutatóközpont Dr. Maák Pál
Név: 
Trócsányi Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Légrády Dávid NTI
Név: 
Bartók Imre
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Relaxációs idők kvantitatív térképezése MR képalkotással Légrády Dávid NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Szuszceptibilitás-súlyozott képalkotás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Módszer- és algoritmus-fejlesztés örvényáramok kompenzációjára 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Sinkó József Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Mélytanulásos algoritmusok alkalmazása MR képek minőségének javítására 3T preklinikai MRI készüléken Kovács Ákos Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
2D anyagok heterostruktúráinak előállítása és vizsgálata Nemes-Incze Péter Energiatudományi Kutatóközpont Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
A Grad-Safranov egyenlet analitikus megoldásai Dr. Veres Gábor Nukleáris Technika Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron populáció önkonzisztens modellezésére Dr. Pokol Gergő NTI
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron keletkezésre Dr. Pokol Gergő NTI
Név: 
Lengyel Ferenc
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kriogén pelletek vizsgálata Dr. Zoletnik Sándor Energiatudományi Kutatóközpont Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Plazmafilamentumok a Wendelstein 7X sztellarátorban Dr. Zoletnik Sándor Energiatudományi Kutatóközpont Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez Dr. Anda Gábor MTA EK Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Mi van a forgó feketelyuk másik oldalán? Rácz István Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály Prof. Takács Gábor
Név: 
Somodi Máté Soma
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Hosszú élettartamú gerjesztések kölcsönható térelméletekben Gábor Takács Department of Theoretical Physics
Név: 
Botond Nagy
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Vízhullámok nemlineáris dinamikája Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Krasznai Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Topologikus töltéspumpálás rendezetlen kvantumláncokon Asbóth János Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Topologikusan védett állapotok vizsgálata kvantumdrótok elméleti modelljein Asbóth János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Virág Barnabás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A DIAGNOSZTIKAI RÖNTGENBERENDEZÉSEK SUGÁRTERÉNEK DOZIMETRIAI VIZSGÁLATA Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Képíró Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
TÜDŐ SUGÁRSEBÉSZETI TECHNIKÁK DOZIMETRIAI ELEMZÉSE Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Tóth Tímea
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
GYERMEKEK SUGÁRTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK DOZIMETRIAI ELEMZÉSE Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szerbák Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
SUGÁRTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT CT ÉS CBCT BERENDEZÉSEKKEL KAPOTT KÉPFELVÉTELEK KVANTITATÍV ELEMZÉSE Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Geréd Eszter
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Szigetelőkben és félvezetőkben femtoszekundumos időskálán indukált áram mérése és modellezése. Hanus Václav Ultrafast nanooptics group, Wigner Fizikai Kutatóközpont Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Az időtükrözési szimmetria és a topológikus fizika Hetényi Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Gépi tanulással megvalósított Parallel Imaging rekonstrukció implementálása MRI képalkotáshoz Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Tenzorhálózat-algoritmusok hosszútávú kölcsönhatásokat tartalmazó kvantumrendszerekben Werner Miklós Antal BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Jánoki Mátyás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
3D MRI képalkotás megvalósítása 7T tesztkörnyezetben Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Kvantum-összefonódás vizsgálata rendezetlen spinrendszerekben Werner Miklós Antal BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
ML-EM alternatívák Monte-Carlo alapú SPECT rekonstrukcióhoz Zlehovszky Ádám Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Quantitative Susceptibility Mapping (QSM) megvalósítása klinikai MRI vizsgálatoknál Dr. Kozák Lajos Rudolf SE MR Kutatóközpont Dr. Légrády Dávid
Név: 
Blum Balázs
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Fogászati célú CT felvételek feldolgozása neurális hálók segítségével Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Monte-Carlo alapú PET képrekonstrukciós szoftver konvergenciatulajdonságainak javítása Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
A GUARDYAN kód számítási hatékonyságának növelése Légrády Dávid NTI
Név: 
Pukler Márton
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Kvantumrendszerek nem-hermitikus dinamikája Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Kiss Roberta Zsófia
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Diffúziós és SP3 számítások pontosságának vizsgálata VVER reaktorproblémákon Dr. Kis Dániel Péter BME Nukleáris Technikai Intézet Babcsány Boglárka
Név: 
Maróti János Endre
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Nem-hermitikus dinamika egyszerű kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
VVER benchmarkszámítások az SPNDYN végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal Babcsány Boglárka BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. Kis Dániel Péter
Név: 
Illés Gergely
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Szuperkritikus vízhűtésű kis moduláris reaktor zónakoncepciójának reaktorfizikai vizsgálata az SPNDYN végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal Babcsány Boglárka BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. Czifrus Szabolcs
Név: 
Bertesina Zéno
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Az S-Allegro teszt berendezés modellezése az Apros kóddal Csige András BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
CT készülék geometriai kalibrációja távlatpontok meghatározásával Légrády Dávid NTI
Név: 
Posztós Nóra
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A sűrű erősen kölcsönható anyag (neutroncsillag) tulajdonságai, szimulációk végzése a CBM detektorra Wolf György Wigner FK Kormos Márton
Név: 
-
Képzés: 
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Hidroakkumulátor modellek vizsgálata Csige András BME NTI
Név: 
Kardos Boldizsár
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.