Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Felszíni vizek aromás szénhidrogén tartalmának kimutatására alkalmas fluoreszcencia méréstechnika továbbfejlesztése Dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Guba Márton
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Lapos szupravezető tekercsek quench jelenségének végeselemes vizsgálata Dr. Pálfalvi Attila Furukawa Electric Technológiai Intézet Dr. Varga Gábor
Név: 
Kovács Péter Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
PIV vizsgálatok vízszintes áramlási csatornában Aszódi Attila Dr. BME NTI Yamaji Bogdán Dr.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Fiziológiailag pontos statisztikus modell kifejlesztése az emberi szem képalkotási tulajdonságainak számítógépes szimulációjához Dr. Erdei Gábor TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Kócziás Veronika
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Oszcillonok dinamikája Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Mikrofluidikai csatornahálózattal integrált sejtvizsgáló mátrix kontrolált kémiai környezet kialakításához Dr. Fürjes Péter EK MFA Dr. Halbritter András Ernő
Név: 
Bató Lilia
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Alacsony hátterű gamma-spektrometriai mérőrendszer tervezése és optimalizálása törvényszéki és in-situ analitikai célokra Dr. Szalóki Imre Nukleáris Technikai Intézet, Atomenergetika Tanszék
Név: 
Szarvas Csongor
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Spontán parametrikus lekonverziós kristályok gerjesztésére szolgáló fényforrás fejlesztése Dr. Sarkadi Tamás TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Fázisillesztés modellezése spontán parametrikus lekonverziós nemlineáris kristályokban Dr. Sarkadi Tamás TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Betz Roland
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző kutatás-fejlesztése Dr. Koppa Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2019/20/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Szilíciumkristályban mesterségesen létrehozott hibák kiterjedésének vizsgálata Raman-spektroszkópiával Tóth Sára Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. Szász Krisztián
Név: 
Badeeb Leila
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2019/20/2.
3D holografikus szkenner Papp Zsolt Fizikai Int., Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2019/20/2.
Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben Bordács Sándor Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez Anda Gábor Wigner RMI Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron keletkezésre Dr. Gergő Pokol BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron populáció önkonzisztens modellezésére Dr. Gergő Pokol BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Kriogén pelletfelhő instabilitásának vizsgálata Szepesi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Sugárterápiás képfelvételek kvatitatív elemzése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Tóth Bendegúz
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Agyi sugársebészeti technikák dozimetriai elemzése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Kántor Bálint Márk
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Egésztest besugárzási technikák vizsgálata Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Képíró Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Különböző besugárzási technikák dozimetriai vizsgálata teljes központi idegrendszeri (CNS) tumorok esetén Dr. Pesznyak Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Koszta Enikő
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Mikrohullám-optika interfész hideg atomokkal Vukics András Wigner Fizikai Kutatóközpont
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Háromdimenziós kvantumos bolyongás topologikus fázisai Asbóth János Károly BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Határréteg-turbulencia statisztikus vizsgálata szintetikus BES diagnosztikával Dr Pokol Gergő Nukleáris Technikai Intézet Asztalos Örs
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Határrétegplazma-turbulencia tanulmányozása szintetikus diagnosztikákkal Asztalos Örs Nukleáris Technikai Intézet Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Filamentumok vizsgálata sztellarátor plazmákban Kocsis Gábor Wigner Fizikai Kutatóközpont Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Kvantumrendszerek nem-hermitikus dinamikája Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Kétdimenziós spin-pálya heterostruktúrák vizsgálata Makk Péter BME Fizika tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Kétdimenziós hybrid nanostruktúrák vizsgálata Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Pápai Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Exotikus állapotok hybrid nanopálca alapú áramkörökben Dr. Csonka Szabolcs BME Fizika tanszék
Név: 
Bodócs Mihály
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Gömbfüggvények szerinti kifejtésen alapuló transzportközelítésekhez történő csoportállandó generálási lehetőségek összehasonlító elemzése Dr. Kis Dániel Péter Nukleáris Technikai Intézet Babcsány Boglárka
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Tranziens reaktorfizikai folyamatok modellezése végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal Babcsány Boglárka Nukleáris Technikai Intézet Dr. Kis Dániel Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Nanoáramkörök vizsgálata rádiófrekvenciás módszerekkel Fülöp Gergő BME Fizika Tanszék
Név: 
Kalmár Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Pikoszekundumos lézerdiódák és időkorrelált foton számlálók karakterizálása és klorofill fluoreszcencia élettartamok mérése Dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Illés Levente
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata a hexaklór-etán plasztikus kristály fázisán Temleitner László Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Studying structural disorder on molecular crystals by measuring total scattering diffraction pattern and computer modeling Temleitner László Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Nem-hermitikus dinamika egyszerű kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Hidroakkumulátor modellek vizsgálata Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Egocentrikus szociális hálózatok vizsgálata mesterséges intelligenciával Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Ferenczy Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.