Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE92AF36 Számítási módszerek a fizikában 2
BMETE92AF37 Funkcionálanalízis fizikusoknak
BMETE92AF51 Számítási módszerek a fizikában 1
BMETE92AF55 A kvantumelmélet matematikai alapjai
BMETE92AK18 A kanonikus felcserélési reláció algebrája
BMETE92AK25 Kvantumrendszerek matematikája
BMETE92AK26 A matematikai fizika egyenletei
BMETE92AK28 Kvantum valószínűségszámítás és kvantum logika
BMETE92AK33 Harmonikus analízis elemei
BMETE92AM20 Relativitáselmélet logikus alapon
BMETE92AM21 Analízis 1 gyakorlat
BMETE92AM22 Analízis 3
BMETE92AM23 Analízis 3 gyakorlat
BMETE92AM24 Vektorterek a fizikában
BMETE92AM30 Feladatok az általános topológiából
BMETE92AM32 Analízis 1 gyakorlat
BMETE92AM34 Hilbert-tér modellek a természettudományokban
BMETE92AM36 Kalkulus 1
BMETE92AM37 Kalkulus 2
BMETE92AM38 Analízis 1
BMETE92AM39 Analízis 2
BMETE92AM40 Funkcionálanalízis 1
BMETE92AM41 Funkcionálanalízis 2
BMETE92AM42 Mértékelmélet
BMETE92AM43 Numerikus analízis
BMETE92AM44 Komplex függvénytani módszerek
BMETE92AM45 Parciális differenciálegyenletek
BMETE92AM46 Bevezetés az információelméletbe
BMETE92AM52 Analízis praktikum 1
BMETE92AM54 Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal
BMETE92AX15 Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban
BMETE92AX16 Funkcionálanalízis mérnököknek
BMETE92AX17 Fraktálgeometria
BMETE92AX18 Fraktálgeometria
BMETE92AX19 Információelmélet kvantum alkalmazással
BMETE92AX27 Diszkrét dinamikus rendszerek
BMETE92AX28 Entrópiák
BMETE92AX29 Kvantum valószínűségszámítás és kvantum logika
BMETE92AX31 Maple, alkalmazásokkal
BMETE92AX35 Funkcionálanalízis olvasókurzus
BMETE92AX46 Evolúciós algoritmusok
BMETE92AX47 A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
BMETE92AX48 Dinamikai rendszerek az alkalmazások tükrében
BMETE92AX49 Algoritmikus matematika
BMETE92AX50 Bevezetés a Matlab programozásába mérnököknek
BMETE92AX51 Python a tudományban
BMETE92MC11 Matematika
BMETE92MC12 Informatika
BMETE92MC13 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC14 Bevezetés a Matlab programozásba

Oldalak